G-6DVV6QG11D Adventskransebinding og julemad d. 28. november 2019 | Virum Kirke